Finsko a vše co vás o něm zajímá

Historie Finska

Finsko bylo původně součástí Švédska a Ruska. Roku 1809 však Švédsko svou část země ztratilo ve prospěch Ruska. 6. 12. 1917 vyhlásilo Finsko nezávislost vůči Rusku a stalo se samostatnou republikou.

V průběhu 30. let si získalo pověst malého hrdého národa, který jako jediný platil své dluhy USA. Roku 1939 vypukla Zimní válka, kterou po 100 dnech vyhrála mnohonásobná ruská přesila a Finsko bylo nuceno postoupit Rusku požadovaná území (Karélii). Roku 1941 však za pomocí Německa Karélii získalo zpět. Roku 1944 Finsko podepsalo mírovou smlouvu se sověty a roku 1995 bylo připojeno k Evropské unii.